Sognepræst
Maria S. Frederiksen
6092 Sdr. Stenderup
Tlf. 7557 1081
E-mail: msf@km.dk
Graver
Tove Kaiser
6092 Sdr. Stenderup
Tlf. 7557 1373
Kontortid:Tirsdag - fredag kl. 9.00-9.30
Mobil: 2033 1374
E-mail: tove.kaiser@mail.dk
Organist
Zane Bulava-Christensen
6000 Kolding
Mobil: 4223 0820
E-mail: zanebch@gmail.com
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
E-mail: marie.andrea@hotmail.com
Kirkeværge
Jens Barsøe
6092 Sdr. Stenderup
Mobil: 40188045
E-mail: j.barsoe@mail.dk

Kasserer
Kirkernes Regnskabskontor
Ejlersvej 6
6000 Kolding