Konfirmation I Sdr. Stenderup kirke konfirmeres unge i 8. klasse, som bor i sognet, er døbt i Sdr. Stenderup Kirke eller på anden måde har personlig tilknytning til kirken.
Indskrivning sker i maj måned, mens den unge går i 7. klasse. Har den unge tidligere gået på Sdr. Stenderup Skole, vil man få tilsendt en invitation til ”indskrivning til konfirmationsforberedelse”. Ellers bedes man selv rette henvendelse til sognepræst Maria Frederiksen på msf@km.dk

Indskrivning af nye konfirmander Tirsdag den 15. maj kl. 17.00 er der indskrivning af næste års konfirmander.
Tilbuddet er rettet mod elever, som skal i 8. klasse efter sommerferien. Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 33, nærmere betegnet onsdag den 15. august.
Konfirmationen i Sdr. Stenderup Kirke år 2013 ligger søndag den 5. maj kl. 10.30.
Indskrivningen foregår i konfirmandstuen, hvor vi får lejlighed til at hilse på hinanden over en kop kaffe/sodavand. Jeg vil fortælle lidt om det at være konfirmand ved Sdr. Stenderup Kirke. Er man forhindret i at komme til indskrivningsmødet, kan man blive indskrevet ved at udfylde den tilsendte blanket og lægge den i postkassen ved præstegården senest onsdag den 16. maj.
Maria Frederiksen