Menighedsrådets valgbestyrelse oplyser, at der ikke er blevet indleveret andre kandidatlister end den, der blev lavet på opstillingsmødet den 15. september 2016. Afstemningen er derfor aflyst.

Det betyder, at Niels Jørgen Langhoff, Søren Hindbo, Joachim Rinck, Lizzie Sørensen og Marianne Johansen er det nye menighedsråd pr. 1. søndag i advent, den 27. november 2016.

Suppleanterne er i følgende prioriterede rækkefølge: Heidi Gottenborg, Merete Popp og Pia Raabe.