Navngivning Barnet skal have navn, inden det fylder 6 måneder. Barnets navn kan registreres på to måder:
Ved navngivning ved hjælp af en blanket. Blanketten til navngivning kan findes på www.personregistrering.dk . Den underskrives af begge forældre og afleveres til sognepræsten.
Ved navngivning i forbindelse med dåb. Dåb bestilles ved henvendelse til sognepræsten. Ved bestilling af dåb oplyses barnets navn samt navn og adresse på 2 - 5 faddere. Fadderne skal være døbt og over konfirmationsalderen
Sundhedskort fremsendes automatisk fra kommunen et par uger efter navngivelse / dåb.