Dødsfald

Dødsfald, begravelse og bisættelse Du finder oplysning om anmeldelse af dødsfald og begravelse på Kirkeministeriets borgerportal og på www.personregistrering.dk.

Dødsfaldet skal senest efter to hverdage anmeldes til sognepræsten i afdødes bopælssogn på grundlag af den dødsattest, lægen har udstedt. Herefter eller samtidig hermed afleveres blanket med anmodning om begravelse eller kremation.
Var afdøde udmeldt af Folkekirken, tages det normalt som udtryk for, at ingen præst skal medvirke.

Ofte kontakter de efterladte en bedemand, der i så fald påtager sig at ordne alt praktisk vedrørende begravelsen/ bisættelsen, herunder at træffe de nødvendige aftaler med kirkegård, kirkekontor og den præst, der eventuelt skal medvirke. Når de nødvendige aftaler er truffet, mødes de pårørende med præsten til en samtale – hvis en præst skal medvirke.

Kolding sorggruppe: www.koldingsorggruppe.dk

Scroll to Top